Zalažemo se

1.

Da narodu vratimo otetu državu!

Državu smo pretvorili u partijsku pržiju. Stranačko zapošljavanje, uticaj stranaka na medije i javne finansije izjedaju naše društvo kao kancer. Razbićemo snagu političkih stranaka tako što ćemo promeniti način na koji građani biraju svoje predstavnike. 
Vreme je da prvenstveno glasamo za ljude po imenu i prezimenu a ne za stranke!

2.

Da počistimo korupciju!

Nemilosrdno ćemo se obračunati sa korupcijom, onom koja zadire u sam vrh institucija kao i onom koja proizlazi iz svakodnevnog raširenog podmićivanja, jer niko ne sme da potkrada državu i građane. To ćemo učiniti strogom kaznenom politikom kao i usvajanjem Zakona o poreklu imovine koji će se isključivo odnositi na nosioce javnih funkcija od 1990. godine do danas.

3.

Da počistimo beogradski centralizam!

Srbija nije samo Beograd! Sprovešćemo mere debeogradizacije" usvajanjem novog modela lokalne samouprave i njenim jačanjem kao i omogućivanjem da građani neposredno odlučuju o pitanjima koja se tiču njihovog života.

Pogledajte naše članove

Predsedništva

Aktuelno

Poslednje sa društvenih mreža