Rođen u Beogradu 1984. godine.

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka a master studije završio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Zaposlen.