Program

UREDIMO SRBIJU, KONAČNO!

 

 1. DA NARODU VRATIMO OTETU DRŽAVU

  Državu smo pretvorili u partijsku prćiju koja izjeda naše društvo. Zbog toga ćemo promeniti način na koji građani biraju svoje predstavnike. Vreme je da prvenstveno glasamo za ljude po imenu i prezimenu a ne za stranke.

 2. DRŽAVNI BUDžET NE SLUŽI ZA PRIVATNO BOGAĆENjE

  Nemilosrdno ćemo se obračunati sa korupcijom, onom koja zadire u sam vrh institucija kao i onom koja proizlazi iz svakodnevnog raširenog podmićivanja, jer niko ne sme da potkrada državu i građane.

  • Nije moguć održiv ekonomski napredak države, rast standarda stanovništva i ostvarenje pravde bez suzbijanja korupcije, a suzbijanje korupcije nije moguće bez uništenja sadašnjeg partokratskog sistema, u kojem stranke vadaju zemljom, a ne institucije.

  • Pogubne posledice korupcije na privredu i društvo su višestruke. Korupcija sputava privredni razvoj države i ograničava rast bruto društvenog proizvoda, urušava poverenje investitora, odražava se na povećenje siromaštva građana i socijalnih razlika… Korupcija neposredno utiče na širenje organizovanog kriminala, razaranje demokratskih institucija i širenje nepoverenja građana u njih, ugrožava funkcionisanje pravne države...

  • Jednakost pred sudovima, jednaku dostupnost zdravstevenim ustanovama i lečenju, jednaku mogućnost obrazovanja, pravednost pri zapošljavanju vrednovanjem znanja i sposobnosti… ništa od toga nije moguće ostvariti bez obračuna sa korupcijom.

  • Treba doneti Zakon o ispitivanju porekla imovine javnih funkcionera u periodu od 1990. godine

  • Moraju da se pooštre kazne za dela sa koruptivnim elementom i osnuje specijalno tužilaštvo za ova krivična dela

 3. DA MLADIMA OTADžBINA OSTANE SRBIJA

  Sprovešćemo snažnu politiku podsticaja za mlade, prilikom zapošljavanja i privatnog preduzetništva, stambenog zbrinjavanja i zasnivanja porodice.

  • Potrebno je da se utvrdi set mera kojima će da se poreskim i drugim olakšicama stimulišu kompanije da zapošljavaju mlade

  • Mladima koji otvaraju svoje firme treba omogućiti povoljne kredite na dugi rok i poslovanje oslobođeno plaćanja poreza u periodu od dve godine od osnivanja.

  • Sadašnje podsticaje za mlade koji se opredele za poljoprivrednu proizvodnju i ostanak na selu treba značajno povećati subvencionisanjem zapošljavanja novih radnika i davanjem dugoročnih kredita za nabavku poljoprivredne mehanizacije sa godišnjom kamatom do visine inflacije.

  • Država treba da organizuje i finansira izgradnju stanova za mlade bračne parove, koji bi se prodavali po ceni koštanja izgradnje i otplaćivali u periodu od 20 godina, uz kamatu u visini godišnje inflacije.

  • Otklonićemo osnovne uzroke iseljavanja radno sposobnog stanovništva: uredićemo državu kao pravednu, dobro organizovanu i sigurnu zajednicu ljudi ravnopravnih mogućnosti, a novom ekonomskom politikom obezbediti ubrzani privredni rast, zapošljavanje, rast zarada i ravnomeran regionalni razvoj.

  • Obezbedićemo sredstva za sprovođenje programa i akcionih planova vraćanja u Srbiju iseljenih mladih obrazovanih ljudi.

 4. SRBIJA NIJE SAMO BEOGRAD

  Sprovešćemo mere „debeogradizacije" Srbije usvajanjem novog modela lokalne samouprave i njenim jačanjem kao i omogućivanjem da građani neposredno odlučuju o pitanjima koja se tiču njihovih života.

  • Cilj koji treba da se postigne decentralizacijom i merama ravnomernog regionalnog razvoja jeste da se smanje sadašnje velike razlike u stepenu razvijenosti regiona i unutar samih regiona, da se privredno ožive nerazvijeni krajevi Srbije i da se zaustave krajnje nepovoljna demografska kretanja i pritisak na velike gradove.

 5. REINDUSTRIJALIZACIJA – NOVA INDUSTRIJSKA POLITIKA

  • Iako privredni rast ne zavisi samo od stanja industrije, za Srbiju je njena reindustrijalizacija model koji treba i može da joj obezbedi dinamičan i održiv privredni razvoj. Zato je neophodno da joj se pristupi hitno i promišljeno, na osnovu nove industrijske politike, koju bi utvrdila vlada

  angažujući na njenom definisanju „svu pamet“ Srbije iz različitih oblasti (ekonomije, obrazovanja, nauke, tehnološkog razvoja, preduzetništva, zapošljavanja, regionalnog razvoja, informaciono-komunikacinih tehnologija itd...) i nekompromitovane privrednike.

  • Industrijskom politikom treba da se jasno definišu prioriteti industrijskog razvoja, a država mora da krajnje aktivno učestvuje u sprovođenju nove industrijske politike, koristeći široku lepezu instrumenata podsticaja, navođenja, koordinacije, finansijske podrške i diskretne, vremenski oročene, indirektne zaštite.

  • Formiraćemo posebno Ministarstvo industrije, koje bi bilo nosilac poslova na utvrđivanju i sprovođenju nove industrijske politike.

  • Osnovaćemo Razvojnu banku Srbije, preko koje bi se plasirala sredstva opredeljena za podršku razvoju industrije, u skladu sa industrijskom politikom. Strogo utvrđeni, precizni kriterijumi opredeljivanja podsticaja i eventualnog direktnog ulaganja države, kao i mehanizmi dnevne kontrole od strane tela nezavisnog od vlade – podrazumevaju se.

  • Doprinos reindustrjalizaciji Srbije treba da pruži promena politike kursa dinara. Od precenjenog kursa dinara najveću korist vuku uvoznici i strane banke. Postepena deprecijacija dinara bi bila blagotvorna po izvoznu privredu i podstakla bi razvoj novih industrija.

 6. ZDRAVSTO

  • Izmenama zakona i organizacije zdravstava obezbedićemo jednaku dostupnost i kvalitet lečenja svima, bez obzira na materijalni položaj i mesto stanovanja.Razvijaćemo prvenstveno primarni nivo zdravstvene zaštite, proširiti mrežu seoskih i formirati sistem porodičnih ambulanti, kako bi se ostvarila jednaka i pravedna dostupnost lečenju i ostvarivanju svih prava na zdravstvenu zaštitu.

  • Uključićemo privatni sektor u sistem zdravstvene zaštite.

 7. MEDIJI I PODIZANjE NIVOA KULTURE

  • Zakonski ćemo utvrditi obaveze elektronskih medija sa nacionalnim frekvencijom u segmenima objektivnog informisanja i kulturnog programa.

  • Jasno ćemo definisati ciljeve nacionalne kulturne politike i povećati budžet za kulturu na najmanje 1% BDP

  • Ograničićemo emitovanje „rijaliti“ programa na televizijama sa nacionalnom frekvencijom

 8. SRBIJA I EU: SARADNjA BEZ ČLANSTVA

  • Promenićemo prirodu pregovora Srbije sa EU - predmet pregovora biće ostvarenje obostrano korisne saradnje između Srbije i EU, a ne članstvo.

  • Formiraćemo Kancelariju za saradnju sa EU - umesto Ministrastva za evropske integracije uspostavićemo Kancelariju za saradnju sa Evropskom unijom.

  • Pregovaraćemo i zaključivati bilateralne sporazume sa EU - sporazum o slobodnoj trgovini, bezviznom režimu, sporazume u oblasti obrazovanja i nauke i brojne druge, kako to čine druge države Evrope koje ne žele članstvo u EU .

  • Uredićemo Srbiju kao demokratsku i pravnu državu koristeći iskustva svih modernih demokratskih zemalja.

  Unapređivaćemo saradnju u svim oblastima sa državama EU pojedinačno, u obostranom interesu.

 9. KOSOVO I METOHIJA

  • Kosovski problem ćemo držati u stanju „zamrznutog konflikta“, vraćanjem pitanja konačnog statusa u stanje mirovanja

  • Nastavićemo pregovore sa Prištinom, uz puno poštovanje Ustava Srbije i Rezolucije 1244 SB UN, sa ciljem da se poboljša život Srba na KiM i urede odnosi srpskog i albanskog stanovništva južne srpske pokrajine

  • Ponovo ćemo uspostaviti Ministarstvo za Kosovo i Metohiju

  • Snažno ćemo u svim diplomatskim kontaktima isticati značaj poštovanja međunarodnog prava i Rezolucije 1244 SBUN, kao međunarodnopravno obavezujuću normu koja garantuje suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije

  • Utvrdićemo i sprovoditi državnu strategiju za opstanak, bezbednost i razvoj Srba na KiM

 10. POLITIČKA I VOJNA NEUTRALNOST

  • Politička neutralnost podrazumeva da Srbija neće pristupiti ne samo Evropskoj uniji, već bilo kom političkom savezu država

  • Vojna neutralnost podrazumeva da Srbija neće pristupiti bilo kom vojnom savezu, a sarađivaće u istoj meri sa NATO i ODKB

  • Uložićemo diplomatske napore da politička i vojna neutralnost Srbije bude međunarodno priznata i garantovana 
  • Zalagaćemo se za jačanje odbrambene moći Srbije i za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja pripadnika Vojske Srbije