УРЕДИМО СРБИЈУ, КОНАЧНО!

 

 1. ДА НАРОДУ ВРАТИМО ОТЕТУ ДРЖАВУ

  Државу смо претворили у партијску прћију која изједа наше друштво. Због тога ћемо променити начин на који грађани бирају своје представнике. Време је да првенствено гласамо за људе по имену и презимену а не за странке.

 2. ДРЖАВНИ БУЏЕТ НЕ СЛУЖИ ЗА ПРИВАТНО БОГАЋЕЊЕ

  Немилосрдно ћемо се обрачунати са корупцијом, оном која задире у сам врх институција као и оном која произлази из свакодневног раширеног подмићивања, јер нико не сме да поткрада државу и грађане.

  • Није могућ одржив економски напредак државе, раст стандарда становништва и остварење правде без сузбијања корупције, а сузбијање корупције није могуће без уништења садашњег партократског система, у којем странке вадају земљом, а не институције.

  • Погубне последице корупције на привреду и друштво су вишеструке. Корупција спутава привредни развој државе и ограничава раст бруто друштвеног производа, урушава поверење инвеститора, одражава се на повећење сиромаштва грађана и социјалних разлика… Корупција непосредно утиче на ширење организованог криминала, разарање демократских институција и ширење неповерења грађана у њих, угрожава функционисање правне државе...

  • Једнакост пред судовима, једнаку доступност здравстевеним установама и лечењу, једнаку могућност образовања, праведност при запошљавању вредновањем знања и способности… ништа од тога није могуће остварити без обрачуна са корупцијом.

  • Треба донети Закон о испитивању порекла имовине јавних функционера у периоду од 1990. године

  • Морају да се пооштре казне за дела са коруптивним елементом и оснује специјално тужилаштво за ова кривична дела

 3. ДА МЛАДИМА ОТАЏБИНА ОСТАНЕ СРБИЈА

  Спровешћемо снажну политику подстицаја за младе, приликом запошљавања и приватног предузетништва, стамбеног збрињавања и заснивања породице.

  • Потребно је да се утврди сет мера којима ће да се пореским и другим олакшицама стимулишу компаније да запошљавају младе

  • Младима који отварају своје фирме треба омогућити повољне кредите на дуги рок и пословање ослобођено плаћања пореза у периоду од две године од оснивања.

  • Садашње подстицаје за младе који се определе за пољопривредну производњу и останак на селу треба значајно повећати субвенционисањем запошљавања нових радника и давањем дугорочних кредита за набавку пољопривредне механизације са годишњом каматом до висине инфлације.

  • Држава треба да организује и финансира изградњу станова за младе брачне парове, који би се продавали по цени коштања изградње и отплаћивали у периоду од 20 година, уз камату у висини годишње инфлације.

  • Отклонићемо основне узроке исељавања радно способног становништва: уредићемо државу као праведну, добро организовану и сигурну заједницу људи равноправних могућности, а новом економском политиком обезбедити убрзани привредни раст, запошљавање, раст зарада и равномеран регионални развој.

  • Обезбедићемо средства за спровођење програма и акционих планова враћања у Србију исељених младих образованих људи.

 4. СРБИЈА НИЈЕ САМО БЕОГРАД

  Спровешћемо мере „дебеоградизације" Србије усвајањем новог модела локалне самоуправе и њеним јачањем као и омогућивањем да грађани непосредно одлучују о питањима која се тичу њихових живота.

  • Циљ који треба да се постигне децентрализацијом и мерама равномерног регионалног развоја јесте да се смање садашње велике разлике у степену развијености региона и унутар самих региона, да се привредно оживе неразвијени крајеви Србије и да се зауставе крајње неповољна демографска кретања и притисак на велике градове.

 5. РЕИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА – НОВА ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА

  • Иако привредни раст не зависи само од стања индустрије, за Србију је њена реиндустријализација модел који треба и може да јој обезбеди динамичан и одржив привредни развој. Зато је неопходно да јој се приступи хитно и промишљено, на основу нове индустријске политике, коју би утврдила влада

  ангажујући на њеном дефинисању „сву памет“ Србије из различитих области (економије, образовања, науке, технолошког развоја, предузетништва, запошљавања, регионалног развоја, информационо-комуникациних технологија итд...) и некомпромитоване привреднике.

  • Индустријском политиком треба да се јасно дефинишу приоритети индустријског развоја, а држава мора да крајње активно учествује у спровођењу нове индустријске политике, користећи широку лепезу инструмената подстицаја, навођења, координације, финансијске подршке и дискретне, временски орочене, индиректне заштите.

  • Формираћемо посебно Министарство индустрије, које би било носилац послова на утврђивању и спровођењу нове индустријске политике.

  • Основаћемо Развојну банку Србије, преко које би се пласирала средства опредељена за подршку развоју индустрије, у складу са индустријском политиком. Строго утврђени, прецизни критеријуми опредељивања подстицаја и евентуалног директног улагања државе, као и механизми дневне контроле од стране тела независног од владе – подразумевају се.

  • Допринос реиндустрјализацији Србије треба да пружи промена политике курса динара. Од прецењеног курса динара највећу корист вуку увозници и стране банке. Постепена депрецијација динара би била благотворна по извозну привреду и подстакла би развој нових индустрија.

 6. ЗДРАВСТО

  • Изменама закона и организације здравстава обезбедићемо једнаку доступност и квалитет лечења свима, без обзира на материјални положај и место становања.Развијаћемо првенствено примарни ниво здравствене заштите, проширити мрежу сеоских и формирати систем породичних амбуланти, како би се остварила једнака и праведна доступност лечењу и остваривању свих права на здравствену заштиту.

  • Укључићемо приватни сектор у систем здравствене заштите.

 7. МЕДИЈИ И ПОДИЗАЊЕ НИВОА КУЛТУРЕ

  • Законски ћемо утврдити обавезе електронских медија са националним фреквенцијом у сегменима објективног информисања и културног програма.

  • Јасно ћемо дефинисати циљеве националне културне политике и повећати буџет за културу на најмање 1% БДП

  • Ограничићемо емитовање „ријалити“ програма на телевизијама са националном фреквенцијом

 8. СРБИЈА И ЕУ: САРАДЊА БЕЗ ЧЛАНСТВА

  • Променићемо природу преговора Србије са ЕУ - предмет преговора биће остварење обострано корисне сарадње између Србије и ЕУ, а не чланство.

  • Формираћемо Канцеларију за сарадњу са ЕУ - уместо Министраства за европске интеграције успоставићемо Канцеларију за сарадњу са Европском унијом.

  • Преговараћемо и закључивати билатералне споразуме са ЕУ - споразум о слободној трговини, безвизном режиму, споразуме у области образовања и науке и бројне друге, како то чине друге државе Европе које не желе чланство у ЕУ .

  • Уредићемо Србију као демократску и правну државу користећи искуства свих модерних демократских земаља.

  Унапређиваћемо сарадњу у свим областима са државама ЕУ појединачно, у обостраном интересу.

 9. КОСОВО И МЕТОХИЈА

  • Косовски проблем ћемо држати у стању „замрзнутог конфликта“, враћањем питања коначног статуса у стање мировања

  • Наставићемо преговоре са Приштином, уз пуно поштовање Устава Србије и Резолуције 1244 СБ УН, са циљем да се побољша живот Срба на КиМ и уреде односи српског и албанског становништва јужне српске покрајине

  • Поново ћемо успоставити Министарство за Косово и Метохију

  • Снажно ћемо у свим дипломатским контактима истицати значај поштовања међународног права и Резолуције 1244 СБУН, као међународноправно обавезујућу норму која гарантује суверенитет и територијални интегритет Републике Србије

  • Утврдићемо и спроводити државну стратегију за опстанак, безбедност и развој Срба на КиМ

 10. ПОЛИТИЧКА И ВОЈНА НЕУТРАЛНОСТ

  • Политичка неутралност подразумева да Србија неће приступити не само Европској унији, већ било ком политичком савезу држава

  • Војна неутралност подразумева да Србија неће приступити било ком војном савезу, а сарађиваће у истој мери са НАТО и ОДКБ

  • Уложићемо дипломатске напоре да политичка и војна неутралност Србије буде међународно призната и гарантована 
  • Залагаћемо се за јачање одбрамбене моћи Србије и за побољшање материјалног и социјалног положаја припадника Војске Србије